distinctness

distinctness
noun
1. the quality of being sharp and clear (Freq. 1)
Syn: ↑sharpness
Ant: ↑softness (for: ↑sharpness), ↑indistinctness
Derivationally related forms: ↑sharp (for: ↑sharpness), ↑distinct
Hypernyms: ↑clearness, ↑clarity, ↑uncloudedness
Hyponyms: ↑definition, ↑discernability, ↑legibility, ↑focus
2. the state of being several and distinct
Syn: ↑discreteness, ↑separateness, ↑severalty
Derivationally related forms: ↑separate (for: ↑separateness), ↑distinct, ↑discrete (for: ↑discreteness)
Hypernyms: ↑separation
3. the quality of being not alike; being distinct or different from that otherwise experienced or known
Syn: ↑otherness, ↑separateness
Derivationally related forms: ↑separate (for: ↑separateness), ↑distinct, ↑other (for: ↑otherness)
Hypernyms: ↑difference
Attrubites: ↑other

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Distinctness — Dis*tinct ness, n. 1. The quality or state of being distinct; a separation or difference that prevents confusion of parts or things. [1913 Webster] The soul s . . . distinctness from the body. Cudworth. [1913 Webster] 2. Nice discrimination;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • distinctness — index contradistinction, deviation, difference, emphasis, identity (individuality), nonconformity, specialty ( …   Law dictionary

 • distinctness — ryškis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Šviesos šaltinio srauto kuria nors kryptimi stiprumas. atitikmenys: angl. acuity; brightness; definition; distinctness; sharpness vok. Definition, f; Deutlichkeit, f; Scharfzeichnung,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • distinctness — distinct ► ADJECTIVE 1) recognizably different or individual. 2) able to be perceived clearly by the senses. DERIVATIVES distinctly adverb distinctness noun. ORIGIN Latin distinctus, from distinguere distinguish …   English terms dictionary

 • Distinctness of image — See also Visual appearance Distinctness of image, DOI, is a quantification of the deviation of the direction of light propagation from the regular direction by scattering during transmission or reflection. DOI is sensitive to even subtle… …   Wikipedia

 • distinctness, uniformity and stability tests — veislės išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Tyrimas, kuriuo nustatoma, ar augalo veislė atitinka išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo reikalavimus. atitikmenys: angl. distinctness,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • distinctness of the variety — veislės išskirtinumas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Veislė laikoma išskirtine, jeigu ji iki paraiškos pateikimo kompetentingai institucijai datos bent vienu požymiu aiškiai skiriasi nuo bet kurios kitos visuotinai žinomos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • distinctness of variety — veislės išskirtinumas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Teisinės veislių apsaugos sąlyga, pagal kurią reikalaujama, kad veislė aiškiai skirtųsi nuo bet kurios kitos visuotinai žinomos veislės. atitikmenys: angl. distinctness of variety… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

 • distinctness — noun see distinct …   New Collegiate Dictionary

 • distinctness — See distinctly. * * * …   Universalium

 • distinctness — noun The property or degree of being distinct …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”